Over Dr. Sven Geukens

Dr. Sven Geukens (°1973) studeerde af als Arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1998). Verder vervolledigde hij zijn opleiding als NKO-Arts aan de Universiteit te Gent (2004).

Zijn specifieke interessegebieden zijn otologie en vestibulaire pathologie: (plotse) gehoorvermindering, oorsuizen (tinnitus), trommelvliesperforatie, middenoorproblemen (slechtwerkende buis van Eustachius, lopend oor, cholesteatoomvorming) en evenwichtsklachten.

Dr. Geukens is consulent otologie in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem en het AZ Sint-Blasius te Dendermonde.

Hij is een van de pioneers van de oto-endoscopie in Vlaanderen, een procedure waarbij de ooringreep volledig via de gehoorgang wordt uitgevoerd zonder insnede achter het oor. Dr. Geukens is sinds 2017 lid van de International WorkGroup on Endoscopic Ear Surgery (IWGEES).

Dr. Geukens is verder als otology consultant verbonden aan het Limerick University Hospital te Ierland, waar hij meerdere weken per jaar consulteert en ooringrepen uitvoert.

Verder is hij werkzaam als nko-arts in het multidisciplinaire revalidatiecentrum “Horizon” te Geraardsbergen.

Specifieke bekwaamheden in de otologie

Endoscopic ear surgery (EES).

Dr. Geukens voert 70% van de ooringrepen via oto-endoscopische weg uit (met een camera doorheen de gehoorgang waardoor er geen insnede meer is achter het oor) en is lid van de International WorkGroup on Endoscopic Ear Surgery (IWGEES) sinds 2015.

Otology consultant aan het Limerick University Hospital te Ierland

Dr. Geukens is als consultant verbonden aan het Limerick University Hospital in Ierland waar hij gedurende 6 weken per jaar patiënten met specifieke oorklachten behandelt en ooringrepen uitvoert.