Over Dr. Sven Geukens

Dr. Geukens studeerde in 1998 af als arts en behaalde zijn erkenning als NKO arts aan de Universiteit van Gent in 2004.

Hij heeft een bijzondere interesse in de otologie. Sinds enkele jaren is hij een van de pioniers in Vlaanderen van de oto-endoscopische heelkunde. Hierbij wordt de ingreep uitgevoerd met een endoscoop door de gehoorgang (zoals bij een kijkingreep).

Dr. Geukens is consulent otologie en vestibulaire pathologie op de dienst NKO-ziekten van het Universitaire Ziekenhuis te Antwerpen. Verder is hij als otoloog verbonden aan ‘De Oorgroep’ te Antwerpen, referentiecentrum voor gehoorstoornissen en cochleaire implantaties. Dr. Geukens is eveneens consulent otologie in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem en Sint-Blasius te Dendermonde.
Hij is consultant aan het Limerick University Hospital in Ierland en is lid van de International WorkGroup on Endoscopic Ear Surgery (IWGEES) sinds 2017.
Verder is hij werkzaam als nko-arts in het multidisciplinaire revalidatiecentrum “Horizon” te Geraardsbergen.

Specifieke bekwaamheden in de otologie

Endoscopic ear surgery (EES).

Dr. Geukens voert 70% van de ooringrepen via oto-endoscopische weg uit (met een camera doorheen de gehoorgang waardoor er geen insnede meer is achter het oor) en is lid van de International WorkGroup on Endoscopic Ear Surgery (IWGEES) sinds 2015.

Otology consultant aan het Limerick University Hospital te Ierland

Dr. Geukens is als consultant verbonden aan het Limerick University Hospital in Ierland waar hij gedurende 6 weken per jaar patiënten met specifieke oorklachten behandelt en ooringrepen uitvoert.