Consultatie Capucienenlaan 93 Aalst

Logo Dr. S. Geukens

Hier kan u terecht voor

  • een NKO onderzoek bij klachten van neus, keel en oor
  • een attest voor logopedische revalidatie/stembandevaluatie
  • gehoorproblemen, een voorschrift voor gehoorapparaatjes alsook een gehoortest.
  • behandeling van bloedneus (epistaxis)
  • allergietesten
  • bespreken van resultaten of eventueel in te plannen operaties
  • Intrampanische toediening van corticoiden bij plotse gehoordaling of tinnitus

Een afspraak maken

Dr. Geukens is niet-geconventioneerd.
Dit wil zeggen dat hij zich niet verbindt aan de prijsafspraken met de ziekenfondsen. Dit wil niet zeggen dat er geen tegemoetkoming is.

Voor een consultatie betaal je 45 euro. Hiervoor krijg je 17,61 euro tegemoetkoming via het ziekenfonds. Indien er onderzoeken worden uitgevoerd, betekent dit een meerkost die varieert al naargelang het type onderzoek. Ook hiervoor krijgt u een tegemoetkoming via het ziekenfonds. De persoonlijke opleg varieert van 5 tot 10 euro. Indien u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming is er geen persoonlijke opleg voor de onderzoeken (= volledige terugbetaling via het ziekenfonds).

Aarzel niet om dit na te vragen tijdens de consultatie.