Operaties

Operaties worden door Dr. Geukens uitgevoerd te Antwerpen (UZA) en te Zottegem (SEZZ).

Operaties Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)

 • kanaalplastie (verbreden) van de uitwendige gehoorgang (bij regelmatige infecties of niet kunnen dragen van een gehoorprothese)
 • sluiten van een trommelvliesperforatie (myringoplastie)
 • stapedotomie (ten gevolge van otospongiose/otosclerose)
 • verwijderen van cholesteatoom van middenoor en mastoidholte
 • reconstructie van de gehoorbeentjesketen (tympanoplastie)
 • cochleaire implantatie – Logboek Cochleair Implantaat (CI)

Operaties Sint-Elisabeth Ziekenhuis Zottegem (SEZZ)

In het Sint-Elisabeth Ziekenhuis van Zottegem (SEZZ) worden volgende ingrepen door Dr. Geukens uitgevoerd :

 • plaatsen van transtympanale drainage buisjes (diabolo’s)
 • adenotomie (verwijderen van “poliepen” in de neus bij kinderen)
 • tonsillectomie
 • septoplastie (correctie van een scheefstaand neustussenschot)
 • conchotomie (via radiofrequentie ablatie verkleinen van de onderste neusschelpen ter verbetering van de neusademhaling)
 • Functionele Endoscopische Sinusingreep (FESS) voor chronische infectie of poliepvorming
 • kanaalplastie (verbreden) van de uitwendige gehoorgang (bij regelmatige infecties of niet kunnen dragen van een gehoorprothese)
 • sluiten van een trommelvliesperforatie
 • verwijderen van cholesteatoom van middenoor en mastoidholte
 • reconstructie van de gehoorbeentjesketen
 • correctie van afstaande oren

Afspraken hiervoor worden gemaakt via de thuisraadpleging, waar u ook de nodige uitleg betreffende de ingreep en informatie betreffende de opnameprocedure krijgt.